Kdo je Pathfinder?

 PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník

Je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kdo půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky.  Je to ten, na kterého se s důvěrou spoléhají ti, kdo se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným . . .

Cílem sdružení  je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.

Více informací o organizaci Klubu Pathfinder najdete na www. pathfinder.cz