Informace o nás

Setkáváme se každé pondělí od 17.30 do 19.00 hod. v klubovně PZKO Střítež.                (nízká budova za prodejnou MIX)

     Mladší Pathfindeři (1. -4 třída) : 1. a 3. pondělí v měsíci

     Starší Pathfindeři (5. - 9. třída) : 2. a 4. pondělí v měsíci

 

Na našich schůzkách hrajeme hry, učíme se skautským dovednostem, vedeme děti k morálním hodnotám a aktivnímu přístupu k životu.